top of page

Illuminati's formål er at sikre den menneskelige arts fortsatte overlevelse.

Som alle organismer stræber den menneskelige art naturligt mod udryddelse. Selvom dine lande har grænser, og dine sprog har barrierer, er alle mennesker alle steder medlemmer af den samme biologiske familie. Alle mennesker er stykker af et kollektiv, der holder menneskeheden i eksistens.

Selvom du kun er en plet på bagsiden af et sandkorn sammenlignet med det store antal mennesker, der er født og nedbrudt i årtusinder, er du lige så vigtig for din arts overlevelse som de største konger og dronninger

Men af naturen påvirkes mennesket af instinkt, følelser og ubalance.

Et menneske vil tænde for en af sine egne arter af grunde, der aldrig betyder noget i tusind år, og sandsynligvis ikke betyder noget om hundrede eller ti. Mens du har set Lyset i det fjerne og valgt at følge det - selvom af ren nysgerrighed - er der flere millioner, hvis ryg er vendt mod dets glød.

Illuminati driver forskellige afdelinger og programmer til gavn for alle mennesker, alle steder, fra alle generationer. Ved at beskytte menneskehedens interesser som helhed har vores organisation sikret den menneskelige arts fortsatte dominans over enhver anden væsen og rovdyr på denne planet.

bottom of page