top of page

Illuminati har intet andet end den menneskelige arts suverænitet.

Illuminati er ikke en kirke, religion, politisk gruppe eller velgørenhedsorganisation, men et elitekollektiv af globale påvirkere, der arbejder for at fremme den menneskelige arts interesser som helhed. Vores beslutninger er uafhængige af alle menneskelige opdelinger, inklusive religiøse og politiske forskelle. Vi opererer udelukkende til fordel for den menneskelige art, som vi er blevet betroet til at beskytte, og stiller derfor ingen krav fra vores borgere om personlig tilbedelse, moral eller tro.

Bevarelse af den menneskelige art erstatter alle.

Borgere, der er loyale over for Illuminatis idealer, og som søger medlemskab af vores organisation, kaldes ofte for tilhængere af Illuminatiam. De er frie til at vælge enhver livssti, de ønsker, og følge enhver moral, de ønsker, forudsat at deres tro altid er i interessen for den menneskelige art som helhed. Tilhængere af Illuminatiam glemmer religiøse, geografiske og generationsmæssige forskelle for at arbejde som en enhed med mange forskellige dele, idet de accepterer, at hver del skal være unik for at fungere korrekt.

Satan og Gud
bottom of page